Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Onze partners

We werken veel samen. Dan krijgen we het meeste voor elkaar in het belang van ons onderwijs aan alle leerlingen van OBS De Arcade.

- Ouders, al dan niet verenigd in een Ouderraad (OR) of Medezeggenschapsraad (MR)
- Onze Leerlingenraad
- Klankbordgroepen
- Bredeschool Arcade/de wijk
- Samenwerkingspartners
- Bestuur en collega-scholen

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline