Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Onze samenwerkingspartners

We doen het samen

Als basisschool werken we nauw samen met onze partners binnen Brede school De Arcade: met Smallsteps voor voor-, tussen- en naschoolse opvang, met Stichting Peuterspeelzalen Leiden voor de opvang van 0- tot 4-jarigen, met Stichting Gymsport Leiden, Gezondheidscentrum Arcade, de wijkvereniging en de bibliotheek.

Daarnaast werken we samen met diverse instanties: 

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren kunnen terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met allerlei soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG denkt mee en biedt ondersteuning waar nodig. In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogisch adviseurs; ieder met zijn of haar specifieke deskundigheid. 
Veel informatie over opvoeden en opgroeien kunt u vinden op de website van het CJG. Er staan onder meer blogs op van andere ouders en u kunt meepraten op het forum.
Vanuit onze school zijn Natasja Schreuder en Manon Groen de contactpersonen voor de CJG.
 Onderdeel van het CJG zijn de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT): 


Jeugdgezondheidszorg
De JGZ nodigt de kinderen uit groep 2 en 7 jaarlijks uit voor een onderzoek. Zij kijken of een kind goed kan horen en zien, hoe een kind groeit en hoe het zich ontwikkelt. Verder geeft de JGZ advies over bijvoorbeeld voeding, zindelijkheid, gedrag, omgaan met leeftijdsgenoten en het voorkomen van pesten. 


Jeugd- en Gezinsteam
Het JGT is er voor meer specialistische hulp. In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om ouders persoonlijk te ondersteunen bij vragen over of problemen met opvoeden en opgroeien.  

deze pagina is nog niet af / wordt nog aan gewerkt
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline