Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Regels op school rond het Corona virus

Zaterdag 27 november 2021

Beste ouders,

Mogelijk heeft u gisteravond de persconferentie gevolgd of op andere wijze vernomen wat de nieuwe maatregelen zijn om het aantal besmettingen terug te dringen.

Het goede nieuws is dat de scholen (voorlopig) open blijven!

Maar 'open' houdt tevens in: Rekening blijven houden met het gegeven dat groepen thuis komen te zitten, als we niet voldoende (inval-)leerkrachten hebben bij ziekte. De situatie is namelijk nog steeds zo, dat er wekelijks groepen één of meerdere dagen thuis zijn.

Ook voor de basisscholen gelden extra maatregelen:

- Alle volwassenen en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten (vanaf maandag) een mondkapje dragen bij beweging binnen de school. Dus op de gangen, trappen en bij het naar de WC gaan. In de klas op de eigen plaats en/of een andere vaste zitplaats mag het mondkapje af.

De regel is eigenlijk alleen voor de groepen 6-7-8, echter op onze school zitten de groepen 5 op dezelfde verdieping als de kinderen van de groepen 6 en komen elkaar de hele dag door tegen, vandaar deze aanpassing voor onze school en meerdere scholen binnen ProoLeiden, die om dezelfde reden de groepen 5 erbij betrekken. 

- Kinderen blijven thuis als zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. Ook als er sprake is van milde klachten als een neusverkoudheid of een snottebel! De kinderen laten zich testen bij de GGD. 

Dit is een belangrijke wijziging! Het zogenaamde 'snottebellenbeleid' komt hiermee te vervallen waarbij kinderen met milde klachten nog wel naar school mochten. 

Is uw kind verkouden en tóch op school dan bellen we u op om uw kind op te (laten) halen. 

- Tevens is het dringende advies om bij de kinderen van de groepen 6 t/m 8 twee keer per week een zelftest af te nemen. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid! Mogelijk worden de testen door de overheid via de school beschikbaar gesteld. We houden u daarvan op de hoogte.

Dit dringende advies is er ook voor het personeel. Er zijn zelftesten voor hen beschikbaar gesteld.

Op basis van de persconferentie zien we geen reden om nog andere aanpassingen te doen. We blijven aandacht besteden aan de basismaatregelen (geen handen schudden, regelmatig handen wassen, volwassenen houden 1,5 meter afstand) en de hygiëne.

Wij vragen u de kinderen van de groepen 5 t/m 8 voor te bereiden op de mondkapjesplicht op school en hen een mondkapje mee te geven (wellicht worden deze binnenkort ook landelijk beschikbaar gesteld, maar dat zal komende week nog niet het geval zijn). Uiteraard zullen we er ook op school uitgebreid met de kinderen over praten. 

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.


Met vriendelijke groet,

mede namens het team,

 

Geert-Jan Wijgergangs

Directeur OBS De Arcade 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline