Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Ons onderwijs

Op basisschool De Arcade vinden we het belangrijk dat kinderen zich competent voelen en hun talenten erkennen en gebruiken. We streven naar een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind. Hierdoor kunnen alle kinderen zich ontwikkelen tot autonome en verantwoordelijke personen. Wij bieden een inspirerende en veilige leeromgeving, waarin we werken aan de drie onderwijsdoelen: kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.  

Ons onderwijs is kindgericht. We vinden het belangrijk dat we de kinderen middels ons onderwijs voorbereiden op de toekomst. Onze vijf kernwaarden zijn tevens toekomstgericht:  

Betrokkenheid: wanneer kinderen werkelijk betrokken zijn bij de activiteit zal de ontwikkeling het grootst zijn.  

Nieuwsgierigheid: nieuwsgierige, leergierige en ondernemende kinderen zitten vol leven, tonen veel energie en zijn niet snel bang zijn om fouten te maken.  

Zelfstandigheid: zelfstandigheid betekent dat kinderen onafhankelijk zijn en zelfstandig keuzes maken om problemen zelf of met anderen op te lossen.  

Zelfvertrouwen: geeft je een sterk besef van je eigenwaarde en mogelijkheden en het geloof dat je de dingen op eigen kracht aankunt. 

Samenwerken: samenwerken is zowel met anderen iets voor elkaar krijgen, als je verbonden voelen met de personen in je omgeving en dat laten merken. 

We zijn trots op ons zelf, op onze resultaten en die van anderen. Samen zorgen we voor veiligheid, saamhorigheid en respect. Kwalitatief leveren we uitstekend werk.

De Arcade: Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!   

Hieronder een foto van een deel van de gymzaal in de week voor Sinterklaas:
Alles staat klaar voor De Pietengymles!       

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline