Kindgericht Onderwijs: Waar elk kind gezien wordt!

Ons onderwijs

Toekomstgericht

Op de Arcade werken we aan vaardigheden die de kinderen nu en in de toekomst nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. We stimuleren de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en zich veelzijdig te ontwikkelen. We combineren regulier onderwijs met thematische lessen volgens de methode Leskracht en spelen in op actualiteiten. 
                                      

Onze kinderen groeien op in een multiculturele samenleving, waarin we veel van elkaar kunnen leren. Wij geven les in taal, rekenen, muziek, gym en wereldoriëntatie. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan ICT, burgerschapsvorming, cultuureducatie, verkeerseducatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen spelenderwijs Engels. 

Alle groepen gaan elk jaar op schoolreis en onder de standaardactiviteiten vallen ook het museum- en theaterbezoek. Daarnaast hebben wij een samenwerking met het Technolab Leiden voor diverse techniekworkshops. 

 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline