Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Tussen- en naschoolse opvang

Tussenschoolse opvang
Het is de uitdrukkelijke wens van de school dat alle leerlingen tussen de middag overblijven. Hierdoor zijn de leerlingen een aaneengesloten periode op school. Dit geeft rust, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Professionele overblijfkrachten van Smallsteps begeleiden het overblijven. Daarom zijn er kosten verbonden aan het overblijven. Voor het schooljaar 2021-2022 gaat het om een termijnbedrag van € 52,-, dit bedrag wordt drie keer per jaar geïncasseerd.  

Alle kinderen hebben drie kwartier lunchpauze. Een kwartier tot een half uur eten; de kinderen eten en drinken dan hun meegenomen boterhammen, fruit en drinken met elkaar op in het klaslokaal. Voor of na het eten spelen de kinderen een kwartier tot een half uur buiten (bij slecht weer binnen).Ouders die gebruik willen maken van het recht hun kind thuis te laten lunchen, kunnen dit kenbaar maken bij de directeur. 

Naschoolse opvang
Brede school De Arcade biedt ook mogelijkheden voor naschoolse, ook wel buitenschoolse, opvang bij Smallsteps. Ouders kunnen dit rechtstreeks met Smallsteps regelen. Ook de buitenschoolse opvang van De Batavieren (elders in de wijk) haalt kinderen van De Arcade op bij school.
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline