Kindgericht Onderwijs: Waar elk kind gezien wordt!

Tussen- en naschoolse opvang

Tussenschoolse opvang
Het is de uitdrukkelijke wens van de school dat alle leerlingen tussen de middag overblijven. Hierdoor zijn de leerlingen een aaneengesloten periode op school. Dit geeft rust, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Ouders die hun kind thuis willen laten lunchen, kunnen dit bespreken met de directeur. 

Alle kinderen hebben drie kwartier lunchpauze. Een kwartier tot een half uur eten; de kinderen eten en drinken dan hun meegenomen boterhammen, fruit en drinken met elkaar op in het klaslokaal. Voor of na het eten spelen de kinderen een kwartier tot een half uur buiten (bij slecht weer binnen).Kosten
Professionele overblijfkrachten van Partou begeleiden het overblijven. Daarom zijn er kosten verbonden aan het overblijven. 
Het termijnbedrag van € 52,- wordt drie keer per jaar geïncasseerd. Dit doen wij zoveel mogelijk per automatisch incasso. Indien u hier geen gebruik van wenst te maken dan komt er per betaling € 5,- administratiekosten bij. 


Naschoolse opvang
Brede school De Arcade biedt ook mogelijkheden voor naschoolse, ook wel buitenschoolse, opvang bij Partou. Ouders kunnen dit rechtstreeks met Partou regelen. Ook de buitenschoolse opvang van De Batavieren (elders in de wijk) haalt kinderen van De Arcade op bij school.
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline