Kindgericht Onderwijs: Waar elk kind gezien wordt!

Brede School De Arcade

Basisschool De Arcade is een van de partners van Brede School De Arcade. De Brede School is meer dan onderwijs. Het biedt ouders en kinderen naast basisonderwijs ook voor-, tussen- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal, sportfaciliteiten, fysiotherapie en de mogelijkheid het gebouw te gebruiken voor buurtactiviteiten.  

Brede school De Arcade heeft een belangrijke functie in de wijk Roomburg. In samenwerking met de wijkvereniging is er ruimte om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het versterken van de wijk. Ook biedt De Arcade een compleet aanbod van sport in Gezondheidscentrum Arcade en diverse gymsportactiviteiten van Stichting Gymsport Leiden

Voor de tussen- en naschoolse opvang werken we nauw samen met Partou (voorheen Smallsteps). Partou begeleidt de kinderen die tussen de middag op school overblijven en na schooltijd kunnen kinderen naar de buitenschoolse opvang van Partou. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen terecht bij het kinderdagverblijf van Partou.

 
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline