Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Brede school De Arcade

Belangrijke functie in de wijk

Basisschool De Arcade is een van de partners van Brede school De Arcade. De Brede school is meer dan onderwijs. Het biedt ouders en kinderen naast basisonderwijs ook voor-, tussen- en naschoolse opvang, een peuterspeelzaal, bibliotheek, sportfaciliteiten, fysiotherapie en de mogelijkheid het gebouw te gebruiken voor buurtactiviteiten.  

Brede school De Arcade heeft een belangrijke functie in de wijk Roomburg. In samenwerking met de wijkvereniging is er ruimte om activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan het versterken van de cohesie in de wijk. Ook biedt De Arcade een compleet aanbod van sport in Gezondheidscentrum Arcade en diverse gymsportactiviteiten van Stichting Gymsport Leiden

Voor de tussen- en naschoolse opvang werken we als school nauw samen met Smallsteps. Smallsteps begeleidt de kinderen die tussen de middag op school overblijven en na schooltijd kunnen kinderen naar de buitenschoolse opvang van Smallsteps. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen terecht bij het kinderdagverblijf van Smallsteps.

Voor de basisschool zijn in het hoofdgebouw negen lokalen en in de schoolwoningen vijf lokalen in gebruik. Het speelplein wordt onder schooltijd door de school en door peuterspeelzaal Knuffel gebruikt en na schooltijd door Smallsteps. Na 16.30 uur en in de weekenden is het plein afgesloten. Peuterspeelzaal Knuffel heeft binnen het schoolgebouw een eigen lokaal naast de twee kleuterlokalen van de school, waardoor er intensief en prettig samengewerkt kan worden tussen school en peuterspeelzaal. 
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline