Kindgericht Onderwijs: Waar elk kind gezien wordt!

Onze kernwaarden

Kindgericht

Op de Arcade staat kindgericht onderwijs centraal. Wij houden bij het geven van onze lessen oog voor het kind, zodat het onderwijs aansluit op zijn of haar capaciteiten. Hierdoor wordt de betrokkenheid van kinderen vergroot, kunnen zij succeservaringen opdoen en dat stimuleert hen vervolgens om nog meer te leren.

We vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen eigenaar worden van hun leerproces en zorgen ervoor dat zij al vroeg leren reflecteren op hun handelen. Dit doen we door samen met het kind (leer)doelen op te stellen.
De vijf kernwaarden waarop ons onderwijs gestoeld is, zijn: betrokkenheid, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samenwerkenKernwaarden zijn de waarden die we goed vinden en waarnaar we streven in ons onderwijs. In onze schoolgids worden deze kernwaarden verder toegelicht.

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline