Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Onze missie, visie en kernwaarden

Hier staan we voor!

Onze missie
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich competent voelen en hun talenten erkennen en gebruiken. We streven naar een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind. Hierdoor kunnen alle kinderen zich ontwikkelen tot autonome en verantwoordelijke personen. Wij bieden een inspirerende en veilige leeromgeving, waarin we werken aan de drie onderwijsdoelen: kennisontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling.

Onze visie
Op De Arcade werken we vanuit een heldere visie die gericht is op de ontwikkeling en het leren van kinderen. Onze visie is vertaald in vijf kernwaarden: betrokkenheid, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samenwerken: 
Betrokkenheid
In betrokken zijn beweegt het kind zich aan de grenzen van zijn/haar mogelijkheden. Het kind moet uit zichzelf willen handelen en hierin bewuste keuzes willen maken. Betrokkenheid van de leerkracht heeft invloed op het welbevinden van kinderen en zorgt dat het zelfvertrouwen van de leerlingen toeneemt. Daarbij is het de taak van de leerkracht om een situatie te creëren waarin de kinderen een actieve en betrokken houding hebben. Wanneer kinderen werkelijk betrokken zijn bij de activiteit zal de ontwikkeling het grootst zijn.

Nieuwsgierigheid
Nieuwsgierige, leergierige en ondernemende kinderen zitten vol leven en tonen veel energie. Nieuwe taken, andere onderwerpen of opdrachten hebben een uitdagend effect. Nieuwsgierige kinderen zijn kinderen die iets durven aan te gaan en niet snel bang zijn om fouten te maken. Hierbij is de rol van de leerkracht om het kind te prikkelen, te coachen en te begeleiden.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid betekent dat kinderen initiatief kunnen tonen, dat ze zelfstandig keuzes kunnen maken en dat zij leren zelf problemen op te lossen. Tegelijk vraagt zelfstandigheid ook dat zij tijdig om hulp vragen. Het is de taak van de leerkracht om de zelfstandigheid van de kinderen te vergroten. Dit doet de leerkracht door doelen te stellen die gericht zijn op het proces, feedback te geven op dat proces en procesgerichte instructie te gebruiken. Het begrip zelfstandigheid is nauw verbonden met zelfredzaamheid.Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is een sterk besef van je eigenwaarde en mogelijkheden. Als je zelfvertrouwen hebt, dan geloof je dat je de dingen op eigen kracht aankunt en dat je tegenslag goed kunt verwerken. Zelfvertrouwen is een voorwaarde om optimaal te kunnen ontwikkelen. Het is van belang dat de leerkracht probeert het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten. Dit doet de leerkracht door het hanteren van een positieve benadering tijdens het uiten van verwachtingen en het geven van feedback. Andere positieve effecten op het zelfvertrouwen die een belangrijk onderdeel van het onderwijs vormen, zijn het geven van uitdagende opdrachten en het toepassen van coöperatieve werkvormen.

Samenwerken
Samenwerken is zowel met anderen iets voor elkaar krijgen, als je verbonden voelen met de personen in je omgeving en dat laten merken. Bij leerprocessen is het de bedoeling dat er verbindingen in het brein bijkomen en/of dat al bestaande verbindingen sterker worden. Door samenwerkend leren gaan leerlingen met anderen in gesprek over de onderwerpen die aan de orde zijn. Hun gedachten of voorgenomen keuzes brengen ze onder woorden. Door meerdere mogelijkheden te vergelijken stimuleren ze elkaar om kritisch te zijn en verder te denken. Daarnaast is samenwerken effectief doordat de kwaliteiten van leerlingen verschillen. Door die talenten samen in te zetten, vullen zij elkaar aan en versterken en inspireren elkaar.

We vinden het belangrijk dat we de kinderen voorbereiden op de toekomst; daarom zijn onze kernwaarden toekomstgericht. 

 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline