Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Belangrijke downloads en links

Interessante documenten en links


Schooldocumenten

De volgende documenten bevatten belangrijke informatie en zijn (binnenkort) te raadplegen op onze website www.obsdearcade.nl danwel www.prooleiden.nl:
 • Schoolplan: verantwoording onderwijs, doelen, borging e.d.
 • Schoolgids: algemene informatie over de school en het onderwijs
 • Zorgplan: verantwoording zorg en structuur van de school
 • Schoolondersteuningsprofiel (SOP): beschrijving van leerlingenondersteuning

Naast de schooldocumenten kunt u (binnenkort) ook de volgende protocollen vinden op onze website:
  • Protocol Veiligheid
  • Privacy protocol/ AVG
  • Protocol medisch handelen
  • Rapport sociale veiligheid leerlingen
  • Protocol gedrag
  • Protocol gescheiden ouders
CJG
Gemeente Leiden
AVG
Scholen op de kaart
PO-Raad

Heeft u interesse in meer informatie over jeugd en media? Neem eens een kijkje op de website www.mijnkindonline.nl

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline