Kindgericht Onderwijs: Iedereen in beweging!

Inhoud van ons onderwijs

Nieuwe methodiek: Leskracht

In schooljaar 2020 zijn we gestart met Leskracht. Deze methodiek sluit volledig aan bij onze vijf kernwaarden. Door middel van thema's, waaraan we schoolbreed werken, creëren we met Leskracht samenhang tussen de diverse domeinen van wereldoriëntatie, taal en andere vakgebieden. De thematische indeling van Leskracht zorgt voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Leskracht bestaat uit fysiek materiaal en een online leeromgeving.


Naast Leskracht krijgen de kinderen -uiteraard- taal, rekenen, muziek, gym en wereldoriëntatie. Voor muziek hebben we zelfs een speciale vakdocent. Daarnaast besteden we uitgebreid aandacht aan ICT, cultuureducatie, verkeerseducatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen spelenderwijs Engels.
 

Nieuws van De Arcade

Powered by BasisOnline